839 | بلاگ

839

تعرفه تبلیغات در سایت
دونستن هیچ وقت خوب نبوده و نیست

فقط نگرانی های جدید مسئولیت جدید و فکرای پیچیده به همراهش دلره

گاهی باید ندونی 

فکر نکنی 

***

من هیچ وقت خوب نبودم و نخواهم بود....

*این خوب میتونه معانی مختلفی داشته باشه 

***

باید فرار کرد...

ولی نباید بی گدار به آب زد 

***

کاش آرامش داشته باشم

839,839 w diversey,8391 beverly blvd,839 w congress st,839 angel number,839 area code,8391 old courthouse road,839 pill,8391 folsom blvd,8390 e via de ventura,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 31 شهريور 1395 ساعت: 13:27